MATRIX

Nasjonalt klinisk nettverk

Det nasjonale kliniske nettverket til Matrix består av femten sykehus med kreftavdelinger som alle er partnere i senteret og er lokalisert rundt om i hele landet. Deltagelse av sykehus i alle helseregioner skal sikre pasienter fra hele landet mulighet til å delta i studier. Det er også et mål at flere pasienter skal kunne behandles i nærheten av der de bor.

Det er et uttalt mål og ønske fra Helse- og omsorgsdepartementet at Norge skal tilby presisjonsmedisin til sine innbyggere, som en del av et integrert behandlingsforløp. De siste årene har det blitt jobbet meget målrettet for å implementere presisjonsmedisin innen kreftbehandling på nasjonalt nivå i Norge, og et eget økosystem har blitt finansiert og bygget opp siden 2019 for å kunne tilby kreftpasienter en systematisk bruk av molekylær diagnostikk og presisjonsmedisin. Matrix samarbeider tett med og vil bygge videre på de allerede etablerte initiativene:

  • InPreD – nasjonal infrastruktur for presisjonsdiagnostikk. Denne infrastrukturen inkluderer alle de seks universitetssykehusene i Norge som benytter avansert molekylær diagnostikk som refunderes av det offentlige helsevesenet.

  • IMPRESS-Norway – nasjonal forsker-initiert klinisk studie åpnet i 2021 som bidrar til målrettet kreftbehandling basert på presisjonsdiagnostikk. Studien er åpen for pasienter som har en fremskreden kreftsykdom der det ikke lenger foreligger et veletablert behandlingsalternativ. Tilsammen 17 sykehus i Norge med kreftavdelinger, deltar i IMPRESS.

  • CONNECT – et nytt offentlig-privat partnerskap som driver implementeringen av målrettet kreftmedisin.

  • INSIGHT-INCLUDE – en klynge som blant annet ser på helseøkonomi og refusjonsmodeller, etikk, statistikk, juridiske aspekter og forvaltning mht. presisjonsmedisin innen kreftbehandling.

Matrix vil også samarbeide tett med de to nye protonsentrene i Oslo og Bergen når disse er klare for bruk (tentativt fra 2024).

Les mer om de norske presisjonsmedisin initiativene i Taskén K,. et al. A national precision cancer medicine implementation initiative for Norway. Nat Med. (2022) DOI: 10.1038/s41591-022-01777-4

Nettverk

Nasjonalt klinisk nettverk

Det nasjonale kliniske nettverket til Matrix består av femten sykehus med kreftavdelinger som alle er partnere i senteret og er lokalisert rundt omkring i hele landet. Deltagelse av sykehus i alle helseregioner skal sikre at pasienter fra hele landet får mulighet til å delta i studier så nær sitt eget hjemsted som mulig.

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus

Kontaktperson:

Dr. Åslaug Helland

Deltagende avdeling:

Oslo Universitetssykehus HF
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Sykehuset Innlandet

Kontaktperson:

Dr. Daniel Heinrich

Deltagende avdeling:

Sykehuset Innlandet HF
Postboks 104
2381 Brumunddal

Sykehuset i Telemark

Kontaktperson:

Dr. Ørnulf Paulsen

Deltagende avdeling:

Sykehuset Telemark HF
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Sykehuset i Vestfold

Kontaktperson:

Dr. Karin Semb

Deltagende avdeling:

Sykehuset i Vestfold HF
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Sykehuset i Østfold

Kontaktperson:

Dr. Andreas Stensvold

Deltagende avdeling:

Sykehuset Østfold HF
Postboks 300
1714 Grålum

Sørlandet Sykehus

Kontaktperson:

Dr. Filip Segers

Deltagende avdeling:

Sørlandet Sykehus HF
Postboks 416, Lundsiden
4604 Kristiansand S

Helse Vest

Haukeland universitetssykehus

Kontaktperson:

Dr. Line Bjørge

Deltagende avdeling:

Haukeland Universitetssykehus HF
Postboks 1400
5021 Bergen

Helse Fonna

Kontaktperson:

Dr. Hanne K. Småge

Deltagende avdeling:

Helse Fonna HF
Postboks 2170
5504 Haugesund

Helse Førde

Kontaktperson:

Dr Jaroslav Bublevic

Deltagende avdeling:

Helse Førde HF
Postboks 1000
6807 Førde

Stavanger universitetssykehus

Kontaktperson:

Dr. Bjørnar Gilje

Deltagende avdeling:

Stavanger Universitetssykehus HF
Postboks 8100
4068 Stavanger

Helse Midt-Norge

St. Olavs universitetssykehus

Kontaktperson:

Dr. Åsmund Flobak

Deltagende avdeling:

St. Olav Universitetssykehus
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Sykehuset i Levanger

Kontaktperson:

Dr. Oluf D. Røe

Deltagende avdeling:

Helse Nord-Trøndelag HF
Postboks 333
7601 Levanger

Ålesund sjukehus

Kontaktperson:

Dr. Jo-Åsmund Lund

Deltagende avdeling:

Helse Møre og Romsdal HF
Postboks 1600
6026 Ålesund

Helse Nord

Nordlandssykehuset

Kontaktperson:

Dr. Astrid Dalhaug

Deltagende avdeling:

Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480
8092 Bodø

Universitetssykehuset Nord-Norge

Kontaktperson:

Dr. Egil Blix

Deltagende avdeling:

Universitetssykehus Nord Norge HF
Sykehusvegen 38
9019 Tromsø