Helse Nord

Universitetssykehuset Nord-Norge

Kontaktperson:

Dr. Egil Blix

Deltagende avdeling:

Universitetssykehus Nord Norge HF
Sykehusvegen 38
9019 Tromsø

Til hjemmeside