MATRIX

Forskningskoordinator (Prosjektkoordinator - kliniske studier)

Application deadline:

Aug 18, 2024

Vi søker etter en nye kollega som forskningskoordinator med hovedansvar for den store nasjonale kliniske presisjonsmedisinstudien IMPRESS-Norway. Stillingen har en varighet på 3 år med mulighet for forlengelse. Arbeidssted er Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet. Hovedoppgaven i stillingen vil være å bidra i koordineringen av de to kliniske studiene MATRIX-RARE og IMPRESS-Norway.

Arbeidsoppgaver

·     Delta i daglig administrasjon av studiene IMPRESS-Norway og MATRIX-RARE

·     Utarbeidelse av protokolloppdateringer og legemiddelspesifikke vedlegg, prosjetsøknader, budsjett og rapporter i henhold til GCP og gjeldende regler og lover

·     Koordinering mellom studieteam, involverte avdelinger og legemiddelfirma

·     Koordinering av de to multisenterstudiene

·     Kontinuerlig økonomioppfølging og rapportering

 Kvalifikasjonskrav

·    Høyere akademisk utdannelse (min. bachelorgrad) eller tilsvarende realkompetanse innen relevant fagfelt

·     Kjennskap til GCP og gjeldende regelverk for kliniske studier

·     Vi ønsker fortrinnsvis en person med praktisk erfaring med kliniske studier

·     Kjennskap til multisenterstudier er en fordel

·     Erfaring fra industrien er en fordel

·     Flytende norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

·     Gode engelskkunnskaper

 

Det vil bli lagt vekt på

·      Positiv holdning, initiativrik, engasjert og åpen for nye utfordringer

·      Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig

·      Selvstendig, fleksibel, strukturert og løsningsorientert

·      Gode team- og samarbeidsevner

·      Serviceinnstilt og gode kommunikasjonsevner

 Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknadsfrist: 18. august 2024

Søk via Webcruiter. Fullstendig stillingsannonse.