matrix / aktuelt /
Nyhet

Sigrid Skånland kåret til Årets Forsker 2023

Publisert:
December 6, 2023
Siste endret:
December 6, 2023 13:53
Sigrid Skånland be overrakt prisen som Årets Forsker 2023 av Johanna Olweus under dagens instituttseminar.
Sigrid Skånland, prosjektleder ved Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus og forsker i funksjonell presisjonsonkologi i MATRIX, ble i dag tildelt prisen som Årets Forsker 2023 ved instituttet. Prisen på 100 000 kr finansieres av Radiumhospitalets Legater. Skånland tildeles prisen for sin innsats for å utvikle og innføre presisjonsmedisin for pasienter med blodkreft.
«For å skåne pasientene fra alvorlige bivirkninger og behandling som har kortvarig effekt, er det nødvendig med en bedre forståelse av mekanismene bak. I vår forskning jobber vi med å identifisere kjennetegn kalt biomarkører i pasientens kreftceller som kan fortelle oss noe om hvordan pasienten kommer til å respondere på en gitt behandling, før behandlingen starter», forteller Skånland.

For å identifisere biomarkører som kan veilede presisjonsmedisin, må både pasientdata, genetiske data og funksjonelle data analyseres. Dette krever et tverrfaglig samarbeid. Skånland er koordinator for et EU-finansiert prosjekt, CLL-CLUE, som består av partnere fra seks land i Europa, der både klinikere, biologer, matematikere og helseøkonomer er representert. Målet med dette samarbeidet er å kunne skreddersy behandlingen av pasienter med blodsykdommen kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

«Fordi KLL er en heterogen sykdom, og vi nå jobber med svært komplekse data, er det nødvendig med samarbeid på tvers av disipliner. Vi bruker maskinlæring til å identifisere mønstre i dataene, og det er sannsynlig at kunstig intelligens vil være til hjelp i fremtidens kreftbehandling», sier Skånland.

Sigrid Skånland har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo etterfulgt av en postdoc-periode finansiert av EMBO ved Goethe University School of Medicine i Frankfurt, Tyskland. De siste årene har hun jobbet som prosjektleder ved Institutt for Kreftforskning ved OUS, og i 2022 tilbragte hun 6 måneder som gjesteforsker ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York.

Ledergruppen på Institutt for kreftforskning begrunner prisen med at Skånland har klart å bygge opp en selvstendig internasjonal forskningsprofil innen feltet funksjonell presisjonsmedisin. Hun er prosjektleder for flere studier, og dette arbeidet har ledet til flere høyprofilerte artikler hvor Skånland er sisteforfatter.

«Skånland er en verdig vinner av årets forskningspris. Hun har vist evne og vilje til å bygge opp en internasjonal forskningsprofil blant annet gjennom flere utenlandsopphold hos høyprofilerte forskningsgrupper og er initiativtaker til flere innovative forskningsprosjekter. Det er særlig hennes evne til å ta prekliniske forskningsresultater inn i kliniske studier for å teste mulig pasientnytte som imponerer ledergruppen» sier Professor Johanna Olweus på vegne av ledergruppen på Institutt for kreftforskning, OUS.

Skånlands innsats for å utvikle presisjonsmedisin har gitt resultater. Pasienter med KLL tilbys nå persontilpasset behandling i den nasjonale studien IMPRESS-Norway. Pasienter med tilbakefall, får utført en legemiddeltest på kreftcellene sine og kan få eksperimentell behandling i studien dersom testen er positiv.

«Jeg er veldig takknemlig for å motta denne prisen, og til alle rundt meg som bidrar til å drive forskningen fremover! Prispengene vil gå til videre arbeid for å nå målet om å kunne tilby rett behandling til rett pasient til rett tid», sier Sigrid Skånland.

Vi gratulerer Sigrid så mye med denne velfortjente anerkjennelsen!

Sigrid Skånland be overrakt prisen som Årets Forsker 2023 av Johanna Olweus under dagens instituttseminar.

Learn more >

Bildegalleri

No items found.