matrix / aktuelt /
Nyhet

Prosjektet MATRIX-RARE mottar 9 millioner til persontilpasset behandling av pasienter med sjeldne kreftformer

Publisert:
January 28, 2024
Siste endret:
January 28, 2024 16:32
Professor Åslaug Helland, direktør for MATRIX og PI for MATRIX-RARE

Helse Sør-Øst tildelte nylig 150 millioner i regionale forskningsmidler for 2024 til i alt 98 nye forskningsprosjekter. Vi gratulerer Åslaug Helland med en tildeling på 8.7 millioner kroner over 3 år til forskningsprosjektet «Drug repurposing in “hard-to-treat” cancers – MATRIX-RARE», en ny klinisk studie der presisjonsmedisin i tidligere behandlingslinjer vil bli tilbudt pasienter med sjeldne kreftformer som vanskelig lar seg behandle.

MATRIX er et nasjonalt senter for klinisk kreftforskning med et overordnet mål om å forlenge livene og bedre livskvaliteten til pasienter med kreftformer som vanskelig lar seg kurere. MATRIX-RARE er den første studien med utspring fra senteret, og studien har alt inngått en avtale med en industripartner om tilgang til legemidler.

Den nasjonale studien IMPRESS-Norway har siden oppstarten i april 2021, inkludert over 1500 kreftpasienter med avansert kreftsykdom for molekylær screening, og man ser at omtrent halvparten av alle pasientene i IMPRESS-Norway har sjeldne kreftformer. Flere av kreftformene som er vanskelig å behandle, er sjeldne kreftformer, og svært få kliniske studier er tilgjengelig for disse pasientene per i dag. Fra IMPRESS-Norway vet vi imidlertid at en større andel av disse svulstene (ca.23%) har genetiske endringer som matcher målrettede medikamenter godkjent forandre indikasjoner, og at 42% av disse pasientene har nytte av behandling som matcher den molekylære biomarkøren i deres svulster.

IMPRESS-Norway inkluderer progredierende pasienter som alt har blitt tilbudt alle tilgjengelige behandlingslinjer for sin kreftform, og der det derfor ikke lenger finnes andre behandlingsalternativer. I studien mottar pasientene godkjente legemidler utenfor indikasjon. Vi vet imidlertid at kreftceller er mer mottakelig for behandling i tidligere behandlingslinjer, og det er derfor sannsynlig at pasienter vil ha større nytte om effektiv behandling blir forsøkt tidligere i sykdomsforløpet. Dette vil nå bli undersøkt nærmere i MATRIX-RARE.

MATRIX-RARE vil fokusere på undergrupper av pasienter med sjeldne og aggressive kreftformer som vanskelig lar seg kurerer, men der man fra IMPRESS-Norway har sett at pasientene kan ha nytte av presisjonsonkologi. I første omgang omfatter studien anaplastisk kreft i skjoldbruskkjertelen, spyttkjertelkarsinom, glioblastom multiforme, kolangiokarsinom og tynntarmskreft. Studien planlegges å starte opp i 2024.

«Vi er veldig glade for støtten fra HSØ, som muliggjør oppstart av denne studien! Vi mener dette vil være en viktig studie for å øke kunnskapen om presisjonsmedisin i pasientgrupper med sjeldne og alvorlige kreftformer, og den vil også kunne gi et tilbud til disse pasientgruppene, som ofte ikke har andre gode alternativer», sier prosjektleder av MATRIX-RARE og direktør av MATRIX.

Professor Åslaug Helland, direktør for MATRIX og PI for MATRIX-RARE

Learn more >

Bildegalleri

No items found.