matrix / aktuelt /
Nyhet

PCM4EU: Personalised Cancer Medicine for all EU citizens

Publisert:
January 23, 2023
Siste endret:
January 30, 2023 10:39
Dag 2, kick-off PCM4EU, LUMC, Leiden, Nederland. Foto: LUMC

PCM4EU er et spennende EU-prosjektet med fokus på å legge til rette for implementering av molekylær kreftdiagnostikk for presisjonsonkologi i flere europeiske land. Prosjektet finansieres av Europe’s Beating Cancer Plan under EU4Health med 3 millioner Euro over to år og koordineres av professor Hans Gelderblom ved Leiden University Medical Center i Nederland.

Prosjektet har til sammen partnere fra 15 europeiske land og startet opp 1. januar 2023. Nylig (18-19. januar) fant oppstartsmøtet sted i Leiden, Nederland. Over to dager fikk deltakere detaljert informasjon om planlagte aktiviteter i de ulike arbeidspakkene og ble bedre kjent med hverandre.

Oslo universitetssykehus er norsk partner i prosjektet som er delt inn i til sammen seks arbeidspakker. Arbeidspakke to handler om å kartlegge og legge til rette for bruk av molekylær kreftdiagnostikk og ledes av Hege Russnes (OUS) og Anders Edsjö fra Lund, Sverige. Eivind Hovig (OUS) har også en viktig rolle i denne arbeidspakken. Arbeidspakke tre handler om presisjonsonkologi og å fremme og bidra til at flere nasjonale DRUP-lignende kliniske studier startes opp i nye europeiske land. Denne arbeidspakken ledes av Åslaug Helland (OUS) sammen med Ulrik Lassen fra Rigshospitalet i København, Danmark. Arbeidspakke fire fokuserer på implementering av presisjonsonkologi og standarder for bruk i diagnostikk og molekylære tumor boards (MTBs) i europeiske land. Dette arbeidet ledes av Kjetil Taskén (OUS) og Ebba Hallersjö Hult, Vision Zero Cancer, Stockholm, Sverige. Tormod Guren (OUS) og Eline Aas (UiO) vil også bidra fra Norge i denne arbeidspakken. Videre handler arbeidspakke fem om rettferdig tilgang til behandling også over landegrenser, og arbeidet ledes av Ulrik Lassen og Bettina Ryll, Vision Zero Cancer, Stockholm, Sverige. Arbeidspakke seks har fokus på opplæring av neste-generasjons onkologer og ledes av Iwona Lugowska, Warsawa, Polen og Jean-Yves Blay, Lyon, Frankrike.

Prosjektet kan foreløpig følges via LinkedIn.

Dag 2, kick-off PCM4EU, LUMC, Leiden, Nederland. Foto: LUMC

Learn more >

Bildegalleri

No items found.