matrix / aktuelt /
Nyhet

MyPath-MATRIX

Publisert:
June 25, 2024
Siste endret:
June 25, 2024 17:16
MyPath-MATRIX teamet til stede på MATRIX-samlingen på Sola Strand hotell i mars 2024.

Stein Kaasa, nestleder i MATRIX, leder det internasjonale MyPath-prosjektet finansiert av EUs Horizon Europe program. MyPath er et 5-årig innovasjons- og implementeringsprosjekt som tar sikte på å integrere pasientsentrert behandling i rutinemessig kreftbehandling. Pasientsentrert behandling anerkjenner den enkelte pasientens selvrapporterte symptomer, behov og preferanser. Prosjektet har som mål å utvikle og implementere pasientsentrerte forløp som er skreddersydd for den enkelte pasient. Pasientene rapporterer symptomer på en hvilken som helst digital enhet, og svarene deres blir umiddelbart overført til helsepersonellets arbeidsstasjoner. Dette legger til rette for umiddelbar oppfølging om nødvendig samt muliggjør sanntidskommunikasjon av symptomer og omsorgspreferanser. Sammen med implementeringsstrategien utviklet i løpet av prosjektet, vil den digitale løsningen til MyPath føre til at det velprøvde konseptet pasientsentrerte forløp blir en integrert del av rutinemessig kreftbehandling.

Prosjektet inkluderer per i dag fire norske sykehus: Oslo universitetssykehus, Ålesund sykehus, Sykehuset Telemark og Førde sentralsykehus. På den siste MATRIX-samlingen i Stavanger i mars, arrangerte arbeidspakkene 3 og 5 en egen workshop der MyPath-prosjektet ble diskutert, og man la planer for det videre arbeidet ved disse fire sykehusene.

MyPath består av to parallelle prosesser: det kliniske perspektivet knyttet til hvordan dette påvirker måten folk jobber på og selve utviklingen av den digitale løsningen. Hvert sykehus har kartlagt og vurdert sin nåværende kliniske praksis og identifisert måter å forbedre sin arbeidsflyt med spesifikt fokus på hvordan en digital løsning kan støtte arbeidsflyten. Hvert av de fire sykehusene har med andre ord undersøkt hvordan MyPath kan fungere i deres spesifikke setting for å optimalisere pasientsentrert behandling og allokere ressurser bedre. DNV Imatis er konsortiepartneren i EU-prosjektet som utvikler og programmerer den digitale løsningen, med innspill fra klinikere og forskere. En viktig del er å vurdere og forstå hvordan løsningen må fungere for å kunne understøtte det kliniske arbeidet og forbedre effektiviteten. På MATRIX-samlingen i Stavanger testet representanter fra de fire norske sykehusene den første digitale prototypen av MyPath og ga tilbakemeldinger for videre programmering. Den første versjonen (av den digitale løsningen) er under utvikling, og skal etter planen introduseres ved de fire norske sykehusene høsten 2024 og vinter/vår 2025.

Det gjøres nå en stor, internasjonal innsats der innholdet i de pasientsentrerte forløpene utvikles av internasjonale forskningsgrupper. Utviklingen er altså samskapt og testet med klinikere og pasienter fra ulike steder underveis. Den norske delen av prosjektet, MyPath-MATRIX, har nylig tatt imot en brukerorganisasjon, Pancreaskreft Nettverk Norge (PKNN). De er ivrige etter å bidra til å formidle budskapet om hvor viktig pasientsentrert behandling er for kreftpasienter og deres pårørende, og et nyopprettet brukerpanel fra PKNN vil fremover gi innspill til innholdet i MyPath-løsningen.

MyPath-MATRIX teamet til stede på MATRIX-samlingen på Sola Strand hotell i mars 2024.

Learn more >

Bildegalleri

No items found.