matrix / aktuelt /
Nyhet

MATRIX på ESMO 2023

Publisert:
October 25, 2023
Siste endret:
October 26, 2023 9:06
ESMO 2023 i Madrid, Spania: åpningssesjonen.
Europas største kreftkongress, ESMO 2023, ble i år avholdt i Madrid 20-24. oktober. Mange klinikere og forskere fra Norge dro til Spania for å delta på dette enorme arrangementet, og MATRIX var også til stede. ESMO (European Society for Medical Oncology) har mer enn 34 000 medlemmer i 170 land, og den årlige konferansen er en utmerket arena for å lære mer og få siste nytt innen kreftforskning og kreftomsorg, fra forebygging og diagnostikk til nye legemidler og behandlingsalternativer samt palliativ behandling og pasientoppfølging. ESMO er også en viktig arena for å komme i kontakt med industrien og møte deres globale representanter, og det er en flott mulighet til å presentere egen forskning enten på postersesjoner eller foredrag om man får muligheten til dette.

MATRIX-affilierte presentasjoner under ESMO 2023

I løpet av konferansen holdt tre av arbeidspakkelederne i MATRIX muntlige presentasjoner. MATRIX direktør Åslaug Helland presenterte de første dataene fra NIPU-studien for pasienter med brysthinnekreft i foredraget «First survival data from the NIPU trial: A randomised, open-label, phase II study evaluating nivolumab and ipilimumab combined with UV1 vaccination as second-line treatment in patients with malignant mesothelioma». Presentasjonen var en del av en sesjon med korte foredrag om ikke-metastatisk NSCLC (ikke-småcellet lungekreft) og andre thoraxmaligniteter. Nestleder i MATRIX, Stein Kaasa, ga en oppdatering fra MyPath-prosjektet i innlegget «MyPath update and introduction to the JANE network» i en sesjon om tilnærminger for palliativ behandling innen kreft i helsetjenesten. Videre holdt leder for arbeidspakke fem, Marianne Hjermstad, presentasjonen «Anticancer therapy at the end-of-life: A cluster-randomized trial» i en sesjon med korte foredrag om støttende og lindrende behandling.

I tillegg presenterte MATRIX-affilierte forskere tre postere i løpet av konferansen:

213P - Unlocking cancer treatment opportunitiesby population-based advanced diagnostics in Norway

Konklusjon fra abstract: Den nasjonale infrastrukturen for presisjonsdiagnostikk innen kreft, InPreD, sikrer innføring av ny teknologi, kompetansebygging og standardiserte diagnostikktjenester over hele landet og gir nye behandlingsmuligheter for kreftpasienter. Utover å styrke evnen til å implementere avansert diagnostikk i et offentlig helsevesen og identifisere pasienter for kliniske studier, fungerer den som en samlet samarbeidspartner for nasjonale og internasjonale interessenter som myndigheter, helsemyndigheter og industri.

Posteren ble presentert av Hege Russnes, Oslo universitetssykehus og Randi Hovland, Haukeland universitetssykehus.

1235P - Enrichment of rare cancers in pragmatic precision cancer medicine trial: Experience from IMPRESS-Norway

Konklusjon fra abstract: I IMPRESS-Norway er en høyere andel av kreftformene som inkluderes for screening, sjeldne sammenlignet med den estimerte totalandelen av sjeldne kreftformer (50 % versus 22 %). Identifikasjon av behandlingsalternativer var sammenlignbar mellom sjeldne og ikke-sjeldne kreftformer (19 % versus 20 %). Dette er av spesiell betydning for pasientgrupper med sjeldne kreftformer fordi de har begrenset tilgang til kliniske studier.

Posteren ble presentert av Åslaug Helland, Oslo universitetssykehus.

1611P – Family carers’ experiences with brain metastases: A longitudinal qualitative study

Konklusjon fra abstract: Å være pårørende til en pasient med hjernemetastaser innebærer omfattende praktiske, emosjonelle og psykososiale utfordringer. Behovet for løpende informasjon er spesielt høyt, og helsepersonell bør skreddersy informasjon til den enkelte. Palliativ omsorg med en personsentrert tilnærming og systematisk oppfølging av familiemedlemmers behov, bør innføres på et tidlig tidspunkt.

Posteren ble presentert av Tonje Lundeby, Oslo universitetssykehus.

Møter med industrien

ESMO er en utmerket arena for å møte og diskutere med globale representanter fra ulike selskaper og promotere det norske økosystemet innen presisjonsonkologi, inkludert MATRIX, for slik å kunne rekruttere flere legemidler til IMPRESS-Norway eller andre studier og også diskutere nye samarbeidsmuligheter. I løpet av ESMO-konferansen hadde ledelsen i MATRIX rundt 20 møter med globale representanter fra mer enn ti selskaper. I tillegg deltok MATRIX i et arrangement i regi av NorTrials og Innovasjon Norge ved den norske ambassaden i Madrid. Her var representanter fra både internasjonal helsenæring og norsk spesialisthelsetjeneste til stede.

 

Internasjonalt samarbeid

MATRIX er også involvert i tre store EU-prosjekter, PCM4EU, PRIME-ROSE og MyPath.

PRIME-ROSE som hadde oppstart i juli og ledes av Kjetil Taskén ved Oslo universitetssykehus, var også til stede på ESMO både med postere og med en egen sammenkomst i Madrid. Les mer om PRIME-ROSE aktiviteter under ESMO.

MyPath ledes av nestleder i MATRIX, Stein Kaasa, og er et stort prosjekt med fokus på utvikling av digitale pasientsentrerte forløp. ESMO er en av femten partnere i prosjektet. Det norske koordineringsteamet fra Oslo universitetssykehus, Stein Kaasa og Tonje Lundeby, ble under ESMO intervjuet av Health Talk.

ESMO 2023 i Madrid, Spania: åpningssesjonen.

Learn more >

Bildegalleri

No items found.