matrix / aktuelt /
Event

Kurs i brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning

Publisert:
January 23, 2024
Siste endret:
March 13, 2024 13:57
Dette kurset er laget for å tilrettelegge for brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning, og vil blant annet vise metoder for å involvere pasientrepresentanter. Kurset går over tre dager, finner sted i Bergen 17-19. april og består av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner som er relevant for alle biomedisinske forskningsfelt. Pasient- og brukermedvirkning har en dokumentert positivt innflytelse på relevansen og effekten av medisinsk forskning.

Hovedformålet med kurset er å utvikle deltakernes evner til å vurdere og formidle merverdi av brukermedvirkning samt å sette i gang konstruktiv brukermedvirkning i egne forskningsprosjekter. Kurset gir kunnskap om bakgrunnen for innføring av brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning, om hvordan brukermedvirkning er dokumenter å påvirke forskning, gjennomføring av kliniske studier og bruk av forskningsresultater. I tillegg skal kurset illustrere forskernes ansvar for at brukermedvirkning blir integrert i hele prosessen i et klinisk forskningsprosjekt - fra planlegging til gjennomføring, og gi informasjon om brukerorganisasjoner og lokale brukerutvalgs rolle i rekruttering og eventuelt opplæring i brukermedvirkning i forskning.

Kurset er et samarbeid mellom CCBIO, FKB-sentrene Neuro-SysMed, MATRIX, REMEDY og NorHead samt NorCrin og FORMI. Prosjektet støttes av stiftelsen Dam gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Forelesningene er på norsk med unntak av noen innlegg på engelsk.

Tid og sted: 17-19. april, EITRI, Campus Haukeland univeristetssykehus, Bergen. Adresse: Haukelandsbakken 31

Program: Årets program er ikke ferdigstilt, men vil ligne på programmet for tidligere kurs.

Registrering: Studenter registrere seg via Studentweb med frist 1. februar 2024. Kurset er også åpent for brukere og andre som ikke trenger studiepoeng. Disse registrerer seg via egen lenke innen 1. mars 2024.

Mer info om kurset og læringsutbytte er tilgjengelig på UiBs nettsider.

Ingen avgift/gebyr.

Studiepoeng: 2 ECTS.

Learn more >

Kursprogram våren 2024

Bildegalleri

No items found.