matrix / aktuelt /
Nyhet

Kjetil Taskén overrakt innovasjonsprisen 2023

Publisert:
September 1, 2023
Siste endret:
September 4, 2023 9:28
Kjetil Taskén - mottaker av årets innovasjonspris. Foto: UiO, Jarli & Jordan
Under UiOs årsfest i en stemningsfull universitetsaula, mottok Kjetil Taskén 1. september innovasjonsprisen for 2023. Innovasjonsprisen har som formål å gi anerkjennelse og stimulere til forskningsbasert innovasjon og entreprenørskap, og Taskén ble tildelt prisen for sitt instrumentelle arbeid med å bygge opp presisjonsmedisin innen kreft i Norge. Vi gratulerer med denne velfortjente anerkjennelsen!

Da årets prisvinnere ble annonsert tidligere i år, sa rektor Svein Stølen at «Vi løfter fram UiOs aller beste forskere, formidlere og undervisere gjennom disse prisene. Årets fem prisvinnerne viser at langsiktig, målrettet og hardt arbeid og bidrar til økt kompetanse og kunnskap som kommer oss alle til gode». Under dagens overrekkelse mottok Kjetil Tasken innovasjonsprisen på 250 000 kroner som ifølge statuttene «i sin helhet skal brukes til tiltak som kan bidra til å styrke miljøets bidrag til innovasjon».

Kjetil Taskén beskrev i sin tale på årsfesten prosessen med å etablere et innovasjonssystem for innføring av presisjonsmedisin innen kreft, og siden de første kartleggingene av hvilke behov som måtte dekkes i 2019, har utrolig mye skjedd frem til i dag der et eget økosystem for presisjonsmedisin innen kreft er etablert:

-       InPreD: nasjonal infrastruktur for presisjonsdiagnostikk åpnet april 2021. Denne infrastrukturen inkluderer alle de seks universitetssykehusene i Norge som benytter avansert molekylær diagnostikk som refunderes av det offentlige helsevesenet.

-       IMPRESS-Norway: nasjonal forsker-initiert klinisk studie åpnet i 2021 som bidrar til målrettet kreftbehandling basert på presisjonsdiagnostikk. Til sammen 17 sykehus med kreftavdelinger, deltar i studien.

-       CONNECT: offentlig-privat partnerskap med 30 partnere som driver implementeringen av målrettet kreftmedisin.

-       INSIGHT-INCLUDE: en klynge som blant annet ser på helseøkonomi og refusjonsmodeller, etikk, statistikk, juridiske aspekter og forvaltning mht. presisjonsmedisin innen kreftbehandling.

-       MATRIX: nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling

Taskén er glad for prisen, men understrekte under prisutdelingen igjen at oppbyggingen av presisjonsmedisin innen kreft i Norge er et resultat av et enormt lagarbeid, og at han mottar prisen på vegne av alle som har vært med på å bygge opp et initiativet.

«Det er med stor glede jeg takker for UiOs innovasjonspris. Jeg mottar den på vegne av alle de som har jobbet med å sette opp et nasjonalt initiativ for presisjonsmedisin innen kreft».

Les mer om prisvinneren, om oppbyggingen av det nasjonale initiativet for presisjonsmedisin innen kreft i Norge og om hvorfor denne nyvinningen innen offentlig tjenesteinnovasjon vekker oppsikt også internasjonalt.

Kjetil Taskén - mottaker av årets innovasjonspris. Foto: UiO, Jarli & Jordan

Learn more >

Bildegalleri

No items found.