matrix / aktuelt /
Nyhet

Kjetil Taskén mottar prisen som fremragende forsker ved Oslo universitetssykehus for 2024

Publisert:
June 14, 2024
Siste endret:
June 14, 2024 9:42
To av årets prisvinnere etter seremonien på Rikshospitalet: Andreas Kleppe (Early Career Award) og Kjetil Taskén (Excellent Researcher Award).

Under prisutdelingen for Forskningspriser 2024 ved Oslo universitetssykehus 14. juni, ble Kjetil Taskén, leder av Institutt for kreftforskning, tildelt prisen som fremragende forsker (Excellent Researcher Award). Vi gratulerer med denne velfortjente anerkjennelsen! Vi gratulerer også Andreas Kleppe, Institutt for kreftgenetikk og informatikk, og Chloé B. Steen, Avdeling for medisinsk genetikk, med tidlig-karriere prisene (Early Career Awards).

Sykehusets forskningsutvalg står bak prisutdelingen, og det er sykehusets eksterne vitenskapelige råd (Scientific Advisory Board) som har vurdert de nominerte kandidatene. Prisene på henholdsvis 400.000 kroner for Excellent Researcher Award og 200.000 kroner for Early Career Awards skal brukes til videre forskning ved OUS og er en anerkjennelse av de beste av sykehusets etablerte forskere samt en påskjønnelse og stimulans til lovende forskertalenter.

Kjetil Taskén er leder av Institutt for kreftforskning ved Kreftklinikken, OUS og professor ved Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet, UiO. Komitéen trekker både frem hans egen forskning gjennom flere tiår og hans pionerarbeid med å etablere presisjonsmedisin innen kreft i Norge og nå også Europa, når de begrunner årets tildeling. Taskén og hans team har gjennom mange år hatt fokus på tumorimmunologi med mål om blant annet å forstå mekanismene som gjør at immunforsvaret ikke angriper kreftcellene i svulstens nærmiljø (immune escape). Teamets oppdagelser knyttet til aktivering av regulatoriske T-celler og deres mekanismer for å bremse T-effektorceller har blant annet resultert i kliniske studier samt stimulert til forsøk på å utvikle nye legemidler. Taskéns forskning har i økende grad fokusert på translasjonsaspektet ved kreftimmunologi, hele tiden med de regulatoriske T-cellene i sentrum. Forskningsgruppen har også etablert metoder for drug sensitivity screening innen kreft, både i cellelinjer, primære celler og i organoider avledet fra pasienter med kronisk lymfatisk leukemi, eggstokkreft, multippelt myelom og enkelte lymfomer for slik å kunne stratifisere pasienter for kliniske studier.

Komitéen trekker også frem at Taskén i kraft av sine rolle som leder av Institutt for kreftforskning og OUS Senter for presisjonsmedisin i kreft (SEPREK) har etablert og leder et sterkt, levende og stadig voksende miljø for kreftforskning ved sykehuset. Taskén fremheves også som en drivkraft og frontfigur når det kommer til etableringen av et nasjonalt økosystem for presisjonsmedisin innen kreft i Norge, og komitéen slår fast at de sterke, nasjonale initiativene som han har vært med å bygge opp, danner grunnlaget for systemendringer i helsevesenet og muliggjør frontlinjediagnostikk og behandling til norske kreftpasienter. Komitéen avslutter med å slå fast at hans eksepsjonelle lederegenskaper beriker forskningsmiljøet ved Oslo universitetssykehus betydelig, noe det er lett å si seg enig i!

Kjetil Taskén synes det er en stor ære å motta utmerkelsen som årets fremragende forsker ved OUS, men understreker samtidig at dette er en anerkjennelse til alle nåværende og tidligere medlemmer av hans forskningsgruppe samt en honnør til alle ansatte ved Institutt for kreftforskning som daglig bidrar til et fremragende forskningsmiljø. Prisen er også en anerkjennelse av fagpersoner over hele landet som har vært med å bygge et nasjonalt initiativ for presisjonsmedisin innen kreft, og da særlig teamet ved OUS som leder dette initiativet.

Les komitéens fulle begrunnelse samt prisvinnerens egne tanker rundt egen forskning og hvordan denne vil komme pasienter til nytte her.

To av årets prisvinnere etter seremonien på Rikshospitalet: Andreas Kleppe (Early Career Award) og Kjetil Taskén (Excellent Researcher Award).

Learn more >

Bildegalleri

No items found.