matrix / aktuelt /
Nyhet

Kjetil Taskén mottar innovasjonsprisen ved UiO

Publisert:
May 8, 2023
Siste endret:
May 8, 2023 14:22
Årets fem vinnere er Kjetil Taskén, Cathrine Moe Thorleifsson, Dag Kristian Dysthe, Mareile Kaufmann og Øystein Linnebo. Foto: UiO / Øystein Horgmo / Senter for grunnforskning / Karoline Kvellestad

Styret ved Universitetet i Oslo (UiO) deler hvert år ut priser til vitenskapelige ansatte for fremragende innsats og resultater. Kjetil Taskén mottar i år innovasjonsprisen, og han tildeles prisen for sitt instrumentelle arbeid med å bygge opp presisjonsmedisin innen kreft i Norge. Vi gratulerer Kjetil Taskén med denne velfortjente anerkjennelsen. Kjetil Taskén mottar innovasjonsprisen under UiOs årsfest i september.

I begrunnelsen for tildelingen skriver UiO følgende:

Professor Kjetil Taskén tildeles innovasjonsprisen forarbeidet med oppbygning av et nasjonalt nettverk for presisjonsdiagnostikk innen kreft (Infrastruktur for presisjonsdiagnostikk, InPreD). I 2018 hadde ikke norske kreftpasienter offentlig tilgang til avansert molekylær kreftdiagnostikk med behandlingsmuligheter som bruker presisjonsmedisin som tilnærming. Presisjonsmedisin, eller persontilpasset medisin, forsøker å finne behandling som er tilpasset den enkelte pasient. Arbeidet Taskén har ledet, har bidratt til at det nå finnes et offentlig nasjonalt kreftdiagnostikk-initiativ (InPreD) og en nasjonal klinisk studie (IMPRESS-Norway). Taskén ledet arbeidet med å utrede hva som måtte iverksettes for å få til innføring av presisjonsmedisin i Norge. Metoden som ble brukt for å få til offentlig tilgang til avansert molekylær kreftdiagnostikk, var en koordinering av ulike fagmiljøer på nasjonalt plan. Denne koordineringen er en stor suksess og har utløst betydelig finansiering. Måten dette er løst på i Norge har skapt betydelig internasjonal interesse.

Kjetil Taskén er glad for prisen, men understreker at oppbyggingen av presisjonsmedisin innen kreft i Norge er et resultat av lagarbeid.

«Dette er en pris til alle som har vært med på å bygge et nasjonalt initiativ for presisjonsmedisin innen kreft», uttaler Taskén da UiO offentliggjorde årets prisvinnere.

I tillegg til innovasjonsprisen, deles det også ut priser innen forskning, utdanning og formidling samt en pris for yngre forskere. UiO har publisert mer informasjon om årets prisvinnere.

«Vi løfter fram UiOs aller beste forskere, formidlere og undervisere gjennom disse prisene. Årets fem prisvinnerne viser at langsiktig, målrettet og hardt arbeid bidrar til økt kompetanse og kunnskap som kommer oss alle til gode», sier rektor ved UiO, Svein Stølen.

Åslaug Helland, leder av IMPRESS-Norway og nylig vinner av årets Kong Olav Vs kreftforskningspris, har jobbet tett med Kjetil Taskén en årrekke og er veldig glad for at Taskén nå tildeles innovasjonsprisen: "Kjetil har vært instrumentell i implementeringen av presisjonsmedisin i Norge, og vi er veldig glade for denne tildelingen! Gjennom de siste årenes arbeid har diagnostikk gjennom InPreD blitt etablert, studien IMPRESS-Norway har inkludert 1000 pasienter, CONNECT er et viktig forum for samhandling mellom offentlige og private aktører, og han har bidratt sterkt til at arbeidet gjort i Norge er synliggjort også internasjonalt".

Siden 2019 har et nasjonalt økosystemet for presisjonsmedisin innen kreft blitt bygget opp og det inkluderer blant annet:

- InPreD - nasjonal infrastruktur for presisjonsdiagnostikk. Denne infrastrukturen inkluderer alle de seks universitetssykehusene i Norge som benytter avansert molekylær diagnostikk som refunderes av det offentlige helsevesenet.

- IMPRESS-Norway - nasjonal forsker-initiert klinisk studie åpnet i 2021 som bidrar til målrettet kreftbehandling basert på presisjonsdiagnostikk. Til sammen 17 sykehus i Norge med kreftavdelinger, deltar i IMPRESS

- CONNECT - offentlig-privat partnerskap med 30 partnere som driver implementeringen avmålrettet kreftmedisin

- INSIGHT-INCLUDE - en klynge som blant annet ser på helseøkonomi og refusjonsmodeller, etikk,statistikk, juridiske aspekter og forvaltning mht. presisjonsmedisin innenkreftbehandling.

- MATRIX – nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling

En oversikt over de norske presisjonsmedisin initiativene innen kreft ble publisert i Nature Medicine i 2022: Taskén K. et al. A national precision cancer medicine implementation initiative for Norway. Nat Med. (2022) DOI: 10.1038/s41591-022-01777-4

Omfanget av å bygget et nasjonalt initiativ er illustrert ved at de mest sentrale bidragsyterne er inkludert som medforfattere på publikasjonen og utgjør hele 117 medforfattere.

Kjetil Taskén er leder for Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus og Professor ved Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet, UiO. Han er også vise-preses og leder av den matematisk-naturvitenskapelige klassen i Det Norske Videnskaps-Akademi. I tillegg leder han sin egen forskningsgruppe innen cellesignaleringog immunregulering.

Årets fem vinnere er Kjetil Taskén, Cathrine Moe Thorleifsson, Dag Kristian Dysthe, Mareile Kaufmann og Øystein Linnebo. Foto: UiO / Øystein Horgmo / Senter for grunnforskning / Karoline Kvellestad

Learn more >

Bildegalleri

No items found.