matrix / aktuelt /
Nyhet

Jon Amund Kyte ny Professor II ved OsloMet

Publisert:
April 26, 2023
Siste endret:
May 8, 2023 12:55
Nyoppnevnt professor ved OsloMet Jon Amund Kyte

Jon Amund Kyte, Oslo universitetssykehus, er oppnevnt som Professor II (20% stilling) ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet. Stillingen er knyttet til fagområdet kliniske studier og er et samarbeid mellom Nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling, MATRIX, og OsloMet. Stillingen er en åremålsstilling i fire år med mulighet for forlengelse, og Kyte tiltrer stillingen 1. august 2023.

OsloMet skal i samarbeid med MATRIX bidra til å bygge kompetanse innen kliniske studier og kliniske kreftstudier spesielt. Stillingen skal bidra til å styrke fakultetets fagmiljø innen kliniske kreftstudier og skal bidra inn i både utdanning og forskning på området. OsloMet og MATRIX skal blant annet sammen utvikle masteremner i kliniske studier. Emnene skal rettes både mot helsepersonell som ønsker å bidra inn i den fagadministrative gjennomføringen av kliniske studier, og mot forskere som ønsker å styrke sin kompetanse for å bli prosjektledere i kliniske studier. Målet med stillingen er også å bidra til et utvidet samarbeid mellom OsloMet, kreftmiljøene i spesialisthelsetjenesten og MATRIX om kliniske studier.

Gro Jamtvedt, dekan ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet, sier «Vi er stolte og glade for samarbeidet med MATRIX og for ansettelsen av Jon Amund Kyte som professor II på fakultet for helsevitenskap ved OsloMet. Jon Amund blir et verdifullt og etterlengtet tilskudd til fagmiljøet vårt innen kreft, og han vil bidra til å bygge et sterkere og mer tverrfaglig miljø. Videre trenger vi å styrke kompetanse i kliniske studier både innen kreft og andre fagområder, og masteremnet vi nå utlyser vil bidra til det. Vi ønsker Jon Amund hjertelig velkommen til oss og til Norges 3. største universitet. Vi ser fram til videre samarbeid».

Jon Amund Kyte er leder for Seksjon for utprøvende kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus  (OUS) og leder også sin egen forskningsgruppe ved Avdeling for kreftimmunologi ved Institutt for kreftforskning, OUS. Kyte er også spesialist i onkologi samt leder av arbeidspakke 4 i MATRIX som blant annet bygger opp støttefunksjonen Clinical Trial Engine.

«Jeg ser frem til å begynne i arbeidet som professor ved OsloMet innen kliniske studier. Det er et stort behov for et slikt utdannelsestilbud innen klinisk forskning, og det vil være særlig spennende å kunne være med å bygge det opp fra starten. Vi tar sikte på å gjøre tilbudet nasjonalt tilgjengelig gjennom utstrakt digital undervisning. Jeg tror satsningen slik vil bidra til å knytte forskningsmiljøene ved ulike sykehus tettere sammen og gi et løft for klinisk forskning i Norge. Det er også et stort potensiale for å bygge et enda sterkere forskningsmiljø ved OsloMet, og knytte dette til MATRIX-institusjonene» sier den nyoppnevnte Professor Jon Amund Kyte.

Kyte har de siste årene bidratt til å videreutvikle Seksjon for utprøvende kreftbehandling ved Avdeling for kreftbehandling (AKB), og denne infrastrukturen og kompetansen hos de ansatteder vil spille en nøkkelrolle både for utviklingen av Clinical Trial Engine i MATRIX, for gjennomføring av kliniske studier, planlegging av nye studier samt for undervisning. Leder av AKB og nestleder i MATRIX, Stein Kaasa gratulerer Jon Amund Kyte med oppnevningen og benytter samtidig anledningen til å understreke at flere i seksjonen ledet av Kyte kan tenkes å bidra inn i undervisning ved OsloMet sammen med andre kliniske forskere.

MATRIX er glade for ansettelsen og samarbeidet med OsloMet, og senterets leder Åslaug Helland understreker at de nye masteremnene vil bli et nasjonalt tilbud.

«Vi er veldig glade for denne ansettelsen! Jon Amund Kyte blir nå professor på OsloMet finansiert av MATRIX de første 4 årene. Han er en erfaren klinisk forsker og skal være med å bygge opp masterkurs inne klinisk forskning på OsloMet. Det er et stort kompetansebehov i arbeidet med kliniske studier, og de planlagte kursene kan bidra til å spre kunnskap om feltet nasjonalt».

 

Nyoppnevnt professor ved OsloMet Jon Amund Kyte

Learn more >

Bildegalleri

No items found.