matrix / aktuelt /
Nyhet

Inspirerende MATRIX-samling i Stavanger

Publisert:
March 8, 2024
Siste endret:
March 8, 2024 17:53
MATRIX-samling på Sola Strand Hotel i mars 2024. Her presentere Ørnulf Paulsen arbeidet i arbeidspakker 3+5 ved Sykehuset Telemark.

Denne uken fant årets MATRIX-samling sted i Stavanger da Stavanger universitetssykehus sammen med MATRIX-ledelsen inviterte alle partnere til årsmøte på Sola Strand Hotel i idylliske omgivelser rett ved den flotte Solastranden. I overkant av 60 deltakere tilbragte 2 dager sammen, og det var rom for både presentasjoner, workshops og gode diskusjoner. Det er gledelig å se hvor mange aktiviteter som alt har kommet i gang siden kick-off høsten 2022, og vi håper samlingen stimulerer til enda tettere samarbeid både innad og mellom de ulike arbeidspakkene!

Samlingen åpnet med en overordnet statusoppdatering fra senterdirektør Åslaug Helland før vi fikk mer detaljerte oppdateringer fra hver av de fem arbeidspakkene i MATRIX. Programmet dag 1 ble rundet av med presentasjoner fra de kliniske studiene som per i dag mottar støtte fra senteret samt informasjon fra OsloMet om det nyetablerte masteremnet om kliniske studier for helsepersonell. Deretter kunne de som ønsket det, nyte en tur langs den flotte Solastranden før nye diskusjoner fant sted i mer uformelle omgivelser under middagen.

Dag to var satt av til arbeidspakke-spesifikke workshops med anledning til å gå mer i dybden rundt både pågående og fremtidige aktiviteter. Arbeidspakke 1 hadde et spennende program der blant annet kunstig intelligens innen patologi, utfordringer og muligheter innen datadeling, ctDNA analyser, samarbeidet med Oxford Nanopore rundt DNA-metylering samt funksjonell presisjonsonkologi ble presentert og diskutert. I arbeidspakke 2 var temaet både pågående og potensielt nye kliniske studier, med et særlig fokus på nye satsningsområder, områder med få behandlingstilbud per i dag samt utfordringer rundt desentraliserte studier. Arbeidspakke 4 diskuterte hovedsakelig utarbeidelse av nye masteremner innen kliniske studier og muligheten for å etablere et eget masterprogram innen dette fagområdet ved OsloMet. Arbeidspakke 3 og 5 hadde slått seg sammen og laget et heldagsmøte rundt utviklingen og implementeringen av digitale pasientsentrerte forløp, der alle de fire norske sykehusene (Ålesund, Førde, Skien og OUS) samt utviklerne DNV Imatis deltok for både å diskutere praktiske løsninger, uttesting av prototyper og implementeringsvitenskap som helhet.

Takk til alle som deltok og gjorde samlingen både hyggelig og inspirerende. Vi vil nå fremover planlegge jevnlige digitale møter både internt og på tvers av arbeidspakker, og vi ser frem til neste anledning til å samles fysisk igjen! MATRIX er helt avhengige av engasjement fra alle partnermiljøene i senteret for utnytte potensialet i senteret best mulig, og interessen for denne samlingen lover godt for videre samarbeid.

MATRIX-samling på Sola Strand Hotel i mars 2024. Her presentere Ørnulf Paulsen arbeidet i arbeidspakker 3+5 ved Sykehuset Telemark.

Learn more >

Bildegalleri

No items found.