matrix / aktuelt /
Nyhet

FKB Forum

Publisert:
February 8, 2023
Siste endret:
February 13, 2023 19:28

I 2022 ble tre nye forskningssentre for klinisk behandling (FKB) etablert, og det finnes nå tilsammen fire slike sentre i Norge. Forskningssentre for klinisk behandling skal bidra til bedre behandling av norske pasienter gjennom fremragende forskning, og gjennomføring av kliniske studier er blant de mest sentrale oppgavene til sentrene. Det forventes også at FKB-miljøer bidrar til overføring av basale oppdagelser til klinisk anvendelse, økt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt samt til kompetansebygging og utdannelse av klinikere og kliniske forskere.

MATRIX arrangerte sammen med Norges forskningsråd (NFR) 6.februar 2023 det første møtepunktet for de fire FKB-sentrene Neuro-SysMed, REMEDY, NorHead og MATRIX. Samlingen fant sted i lokalene til NFR på Lysaker. Hvert av de fire sentrene presenterte kort hvordan de er bygd opp og hvordan den planlagte og pågående forskningen er organisert. Videre ble flere temaer av felles interesse diskutert, blant annet hvordan man best kan innlemme brukermedvirkning i sentrenes arbeid, etablering av Scientific Advisory Boards, og hvordan de fire sentrene kan samarbeide i årene som kommer.

Samlingen var i første omgang for senterledelsen og koordinatorer, og MATRIX var representert ved senterleder Åslaug Helland, nesteleder Stein Kaasa og administrativ leder Elisa Bjørgo. Neste fysiske samling finner sted i Trondheim i februar 2024 når NorHead er vertskap.

Learn more >

Bildegalleri

No items found.