matrix / aktuelt /
Publikasjon

En tumormikromiljø-modell av kronisk lymfatisk leukemi muliggjør testing av medikamentfølsomhet for veiledning innen presisjonsmedisin

Publisert:
April 17, 2023
Siste endret:
April 17, 2023 15:51
Fig. 1 fra publikasjonen til Hermansen et al., Cell Death Discovery April 2023.

Ny vitenskapelig publikasjon med MATRIX-forsker Sigrid Skånland som korresponderende forfatter:

A tumor microenvironment model of chronic lymphocyticleukemia enables drug sensitivity testing to guide precisionmedicine

Hermansen JU, Yin Y, Urban A, Myklebust CV, Karlsen L, Melvold K, Tveita AA, Taskén K, Munthe LA, Tjønnfjord GE og Skånland SS

Cell Death Discovery

DOI: https://doi.org/10.1038/s41420-023-01426-w

Fig. 1 fra publikasjonen til Hermansen et al., Cell Death Discovery April 2023.

Learn more >

Bildegalleri

No items found.