matrix / aktuelt /
Publikasjon

Data fra ICON-studien publisert i Journal for ImmunoTherapy of Cancer

Publisert:
January 28, 2024
Siste endret:
January 28, 2024 14:48
Professor Jon Amund Kyte, PI of the ICON trial.

Immunterapi med sjekkpunkthemmere har bidratt til forlenget overlevelse for kreftpasienter som tidligere hadde begrensede alternativer. Behandlingen virker ved å fjerne bremsene på immunforsvaret slik at kroppen selv jobber mot kreftsykdommen. Dessverre er dette som regel lite effektivt ved kreftformer hvor immunforsvaret i liten grad er aktivert før behandlingen starter. Dette gjelder for eksempel brystkreft, hvor immunterapi kun er aktuelt for færre enn 1 av 10 pasienter med spredning.

Jon Amund Kyte og hans kollegaer har i den randomiserte fase 2b-studien ICON (Evaluating Immunogenic Chemotherapy Combined With Ipilimumab and Nivolumab in Breast Cancer) undersøkt om flere kan få nytte av immunterapi når behandlingen kombineres med en type cellegift som kan ha immunaktiverende egenskaper, og til sammen 82 pasienter med metastatisk hormonreseptor-positiv brystkreft (HR+mBC) fra fem sykehus i Norge og Belgia deltok i studien. I studien ble ipilimumab og nivolumab kombinert med anthracyclin-basert kjemoterapi.

Studien indikerer at kombinert behandling med ipi/nivo med PLD og lavdose cyklofosfamid forårsaker høy risiko for immunrelatert toksisitet uten å forbedre terapeutisk effekt ved HR+, HER2-negativ metastatisk brystkreft. Ipi/nivo administrert etter PLD/lavdose cyklofosfamid var tolererbart og induserte responser hos en klinisk signifikant andel av pasientene.

Artikkelen "Ipilimumab and nivolumab combined with anthracycline-based chemotherapy in metastatic hormone receptor-positive breast cancer: a randomized phase 2b trial" er tilgjengelig via DOI10.1136/jitc-2023-007990

Forfattere: Andresen NK, Røssevold AH, Quaghebeur C, Gilje B, Boge B, Gombos A, Falk RS, Mathiesen RR, Julsrud L, Garred Ø, Russnes HG, Lereim RR, Chauhan SK, Lingjærde OC, Dunn C, Naume B, Kyte JA

Professor Jon Amund Kyte, PI of the ICON trial.

Learn more >

Bildegalleri

No items found.