matrix / aktuelt /
Nyhet

Åslaug Helland valgt inn i Det Norske Videnskaps-Akademi

Publisert:
March 18, 2023
Siste endret:
March 20, 2023 9:28
Åslaug Helland. Foto: Per M. Didriksen, OUS.

Vi gratulerer Åslaug Helland med å bli valgt inn i det prestisjetunge Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). Tilsammen fire nye medlemmer ble valgt inn i den matematisk-naturvitenskapelige klassen, og Åslaug Helland går inn i gruppe 7, Medisinske fag.

I begynnelsen av 2023 hadde DNVA totalt 946 medlemmer (inkludert pensjonerte og utenlandske medlemmer), 540 i den matematisk-naturvitenskapelige klassen og 406 i klassen for humaniora og samfunnsvitenskap. For å bli valgt inn i DNVA, må man nomineres av minimum tre eksisterende medlemmer og minst halvparten av medlemmene i samme klasse måstemme på en.

Åslaug Helland er svært glad og sier «Det er en stor ære å bli valgt inn i akademiet, og det er med takknemlighet og stor glede at jeg takker ja til å bli medlem. Jeg ser frem til å delta i og bidra til aktiviteter i DNVA».

Åslaug Helland vil formelt bli presentert og motta sitt diplom under en seremoni på DNVAs årsmøte 3. mai.

Helland er spesialist i onkologi, og leder forskningsgruppen «Translational studies on solid tumours» på Avdeling for kreftgenetikk, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus (OUS). Hun er også professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Siden 2019 har Åslaug Helland også vært forskningsleder i Kreftklinikken og ved OUS Kreftsenter. Hun er også fra 2022 direktør for MATRIX, nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling. De siste årene har Åslaug Helland også vært helt sentral i oppbyggingen av et nasjonalt initiativ innen presisjonsmedisin ved kreft, og hun leder også den nasjonale studien IMPRESS-Norway, aktuell for pasienter med avansert kreftsykdom og hvor behandling tilbys utfra molekylær profil i kreftsvulsten.

«Dette er en stor anerkjennelse av Hellands vitenskapelige arbeid og hennes innsats for å oversette funn til kliniske studier og slik tilby flere behandlingslinjer» sier Kjetil Taskén, leder for Institutt for kreftforskning, OUS og vise-preses og leder av den matematisk-naturvitenskapelige klassen i DNVA.

Det er Hellands kliniske og translasjonelle forskning som har fått størst internasjonal oppmerksomhet. Inspirert av sin bakgrunn innen kreftgenetikk og molekylærmedisin, har hennes forskning hatt som mål å bedre prognosen til kreftpasienter ved å identifisere biomarkører for prediksjon av behandlingsrespons og samtidig øke forståelsen for kreftutvikling.

Professor Øyvind Bruland, overlege ved Onkologisk avdeling, OUS og leder av gruppen for medisinske fag i den matematisk-naturvitenskapelige klassen i DNVA sier følgende om innlemmingen av Åslaug Helland: «Gratulerer – dette er vel fortjent! Jeg har arbeidet klinisk med dr. Helland over flere år og er imponert over hennes evne og utholdenhet som brobygger mellom sykehus og institutt, der hun aktivt har beveget seg begge veier. Hun har også vært en klar og viktig stemme i nyhetene for å fremme lungekreft-pasientenes behov og nye behandlingsmuligheter. Dr. Helland er en av få aktive klinkere i vårt Akademi».

Om Det Norske Videnskaps-Akademi

DNVA ble grunnlagt i 1857 og er en uavhengig, nasjonal og tverrfaglig møteplass for fremragende norske og utenlandskeforskere. Akademiet skal støtte utviklingen av vitenskap i Norge og består av to klasser, den matematisk-naturvitenskapelige klasse og klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

Akademiet deler årlig ut flere priser, inkludert de prestisjetunge Kavli- og Abel-prisene.

Mer informasjon om Akademiet og kunngjøring av nyemedlemmer 2023 er tilgjengelig på DNVA sine nettsider.

De nye medlemmene er også presentert i Khrono.

Åslaug Helland. Foto: Per M. Didriksen, OUS.

Learn more >

Bildegalleri

No items found.