matrix / aktuelt /
Nyhet

Årets kurs i brukermedvirkning innen medisinsk og helsefaglig forskning en suksess

Publisert:
April 23, 2024
Siste endret:
April 23, 2024 11:29
Fra venstre: Kursdeltaker Kristin Vassbotn Guldhav (stipendiat og koordinator for klinisk forskning ved Kreftavdelingen i Helse Førde), foredragsholder Bettina Ryll (grunnlegger av Melanoma Patient Network Europe), organisator Elisa Bjørgo og kursdeltaker Magne Sellevold (brukerrepresentant fra Kreftforeningen i Helse Førde).

Tilsammen 85 deltakere, både forskere og brukerrepresentanter, var 17-19. april samlet i Bergen for å lære mer om hvordan man vurderer og formidler merverdi av brukermedvirkning samt å sette i gang konstruktiv brukermedvirkning i egne forskningsprosjekter. Dette tredagerskurset fant sted i de innbydende lokalene til Eitri, en medisinsk inkubator lokalisert rett ved Haukeland universitetssykehus, og bestod av både forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner.

Kurset ga kunnskap om bakgrunnen for innføring av brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning og om hvordan brukermedvirkning er dokumenter å påvirke forskning, gjennomføring av kliniske studier og bruk av forskningsresultater. I tillegg illustrerte kurset forskernes ansvar for at brukermedvirkning blir integrert i hele prosessen i et klinisk forskningsprosjekt - fra planlegging til gjennomføring. Videre ble det gitt informasjon om brukerorganisasjoner og lokale brukerutvalgs rolle i rekruttering og eventuelt opplæring i brukermedvirkning i forskning.

MATRIX var som med-organisator tilstede alle dagene av kurset, og observere engasjerte kursdeltakere som stilte gode spørsmål til foredragsholderne, bidro aktivt i gruppearbeid og som knyttet kontakter med andre deltakere på tvers av fagfelt. Blant deltakerne var Kristin V. Guldhav, stipendiat og koordinator for klinisk forskning ved Kreftavdelingen i Helse Førde, og Magne Sellevold, brukerrepresentant for Kreftforeningen i Helse Førde. Begge er engasjert i MyPath-MATRIX der brukermedvirkning er essensielt for utvikling av digitale, pasientsentrerte forløp. I tillegg deltok IMPRESS-Norway koordinator Kajsa Johansson på kurset.

Kurset, CCBIONEUR910, ble opprinnelig etablert av FKB-senteret Neuro-SysMed og Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) i Bergen og har blitt holdt to ganger tidligere. Fra 2024 har kurset blitt nasjonalt, og er nå et samarbeid mellom mellom CCBIO, FKB-sentrene Neuro-SysMed, MATRIX, REMEDY og NorHead samt NorCrin og FORMI. Bredden på organisasjonssiden ble også gjenspeilet i programmet og på deltakersiden.

Prosjektet støttes av stiftelsen Dam gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen, og vil også finne sted våren 2025.

Fra venstre: Kursdeltaker Kristin Vassbotn Guldhav (stipendiat og koordinator for klinisk forskning ved Kreftavdelingen i Helse Førde), foredragsholder Bettina Ryll (grunnlegger av Melanoma Patient Network Europe), organisator Elisa Bjørgo og kursdeltaker Magne Sellevold (brukerrepresentant fra Kreftforeningen i Helse Førde).

Learn more >

Bildegalleri

No items found.