matrix / aktuelt /
Nyhet

Åpning av masteremnet «Innføring i kliniske studier for helsepersonell»

Publisert:
October 10, 2023
Siste endret:
October 12, 2023 8:45
Dekan Gro Jamtvedt, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet ønsket 9. oktober gjester og studenter velkommen til åpning av masteremnet "Innføring i kliniske studier for helsepersonell".
OsloMet har i samarbeid med MATRIX utviklet et nytt masteremne «Innføring i kliniske studier for helsepersonell» (MAVIT5800), og kurset kjøres for første gang dette semesteret. Selve kurset som gir 10 studiepoeng, er heldigitalt med to digitale samlingsuker i oktober og november etterfulgt av hjemmeeksamen i desember. På første kursdag 9. oktober, ønsket dekan Gro Jamtvedt og kursansvarlig Ann-Helen Torstveit ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet, både fremmøtte gjester og studenter velkommen til lansering av dette nye masteremnet.

Masteremnet er denne høsten fulltegnet og har venteliste, noe som viser både behovet og interessen for et slikt kurs der helsepersonell fra hele landet kan lære mer om kliniske studier og få formalisert sin kompetanse. Det første kullet på dette masteremnet består av 12 masterstudenter ved OsloMet samt 23 enkeltemnestudenter fra hele landet, fra Tromsø i nord, via Trondheim, Ålesund, Førde, Bergen, Stavanger, Sørlandet, Telemark, Østfold, Oslo og Innlandet. Blant temaene på kurset finner man legemiddelutprøving og studiedesign, en introduksjon til god klinisk praksis, systemer for samling av data, protokoller og manualer, etiske utfordringer og regulatoriske krav, pasientrapporterte utfallsmål (PROMS), brukermedvirkning, grunnleggende statistikk og publisering samt godkjenning av nye legemidler og medisinsk-teknisk utstyr. Foreleserne på kurset er alle eksperter innen sine fagfelt, og kommer både fra OsloMet, Oslo universitetssykehus og fra andre eksterne institusjoner.

Under åpningen av kurset på OsloMet, deltok inviterte gjester både fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Forskningsråd, Kreftforeningen og Oslo universitetssykehus. Marianne van der Wel, seniorrådgiver HOD, ønsket det nye masteremnet velkommen og sa at dette kurset er i tråd med den nasjonale handlingsplanen for kliniske studier 2021-2025 der visjonen er at klinisk forskning skal bli en integrert del av pasientbehandlingen. Kurset kan bidra til faglig forankring og formell kompetanse hos helsepersonell i alle landets regioner, og økt kunnskap og kompetanse om kliniske studier er avgjørende for at flere kliniske studier legges til Norge og at pasienter over hele landet får tilbud om å delta i slike studier. Marianne van der Wel hadde også med en hilsen fra statsråd Ingvild Kjerkhol.

«Skal klinisk forskning bli en integrert del av pasientbehandlingen, må vi ha de rette fagfolkene som har kompetanse til å bidra i gjennomføringen av kliniske studier. Med dette emnet får dere en formell kompetanse som dere kan bruke i fremtidige stillinger som forskningsmedarbeider eller studiesykepleier. Dette er å sette den nasjonale handlingsplanen for kliniske studier ut i praksis! Gratulerer til OsloMet med etableringen av studieemnet! Til det første kullet vil jeg si: Takk for at dere søker kompetanseheving innenfor et svært viktig felt. Lykke til med studiet og den viktige jobben dere vil gjøre for vår felles helsetjeneste!»- Ingvild Kjerkhol, Statsråd Helse- og omsorgsdepartementet

Lilly Ann Elvestad fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon minnet de fremmøtte om at rundt 15-20% av den norske befolkning lever med en funksjonshemming eller en kronisk sykdom som de må håndtere resten av livet. Elvestad gratulerte med oppstarten av kurset og ønsket på vegne av sine 350 000 medlemmer et slikt emne og et kompetanseløft rundt kliniske studier velkommen. Kliniske studier omfatter ikke kun nye legemidler, men kan også fokusere på livskvalitet og forbedring av eksisterende behandlingstilbud, noe som selvsagt er viktig for alle som er kronisk syke.

Henrietta Blankson fra Norges Forskningsråd gratulerte også OsloMet og MATRIX med det nye masteremnet og understreket at Forskningsrådet gjennom flere ulike satsninger prioriterer kliniske studier, inkludert gjennom finansiering av fire forskningssentre for klinisk behandling (deriblant MATRIX). Hun hadde på forhånd satt seg inn i de oppgitte læringsutbyttene til kurset, og trakk særlig frem brukermedvirkning i forskning og refleksjon rundt publikasjonsbias som viktige læringsutbytter.

Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, understreket også ønsket om at kliniske studier må bli en integrert del av pasientbehandlingen og trakk frem behovet både for flere studier og at flere pasienter uavhengig av bosted, får tilbud om å delta i kliniske studier. For å nå disse målene, er kompetanseheving ekstremt viktig. Mangel på studiepersonell er i dag en flaskehals, og det er et sterkt ønske om både flere studiesykepleiere og prosjektkoordinatorer. Opdalshei sa at det nye masteremnet tilbyr en ny karrierevei for helsepersonell og bidrar til et skritt i riktig retning for å nå målsetningen i den nasjonale handlingsplanen.

Utdanningslederen ved Oslo universitetssykehus, Marit Dalen, rundet av den offisielle åpningen av det nye masteremnet. Hun gratulerte med et meget spennende kurs og sammenlignet det med et kart og kompass der studentene gjøres bedre rustet til i framtiden å planlegge og gjennomføre kliniske studier samt til å finne nye og bedre løsninger. Hun understreket at studentene vil bli meget ettertraktet og spille viktige roller i helsevesenet fremover når de kan navigere trygt og godt og kan bidra til at det i Norge gjennomføres kliniske studier av høy kvalitet.

OsloMet er partner i MATRIX, og masteremnet «Innføring i kliniske studier for helsepersonell» er det første kurset dette samarbeidet resulterer i kun 1 år etter at senteret ble etablert. Dette har vært mulig på grunn av meget godt samarbeid og stor innsats særlig fra Hege Bentzen (OsloMet), Ann-Helen Torstveit (OsloMet), Kirsten Hagene (OUS), Hege Aker Isaksen (OUS) og Jon Amund Kyte (OUS/MATRIX og Prof. II ved OsloMet). Vi gleder oss til å følge dette kurset videre og til forhåpentligvis å se flere kurs ta form over de neste årene.

Bildegalleriet under viser bilder av Marianne van der Wel (HOD), Henrietta Blankson (NFR), Ole Alexander Opdalshei (Kreftforeningen) og Marit Dalen (OUS).

Dekan Gro Jamtvedt, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet ønsket 9. oktober gjester og studenter velkommen til åpning av masteremnet "Innføring i kliniske studier for helsepersonell".

Learn more >

Bildegalleri

No items found.