matrix / aktuelt /
Nyhet

ALICE-studien mottar Norsk Selskap for Immunologi's forskningspris for 2023

Publisert:
November 24, 2023
Siste endret:
November 25, 2023 0:13
ALICE-teamet ved Oslo universtitetssykehus. Foto: Per Marius Didriksen, OUS.

Data fra ALICE-studien ble publisert i Nature Medicine i desember 2022 i en artikkel med tittelen «Atezolizumab plus anthracyclin-based chemotherapy in metastatic triple-negative breast cancer: the randomized, double-blind phase IIb ALICE-trial». Denne artikkelen er en av to vinnere av årets forskningspris fra Norsk Selskap for Immunologi (NSI). Vinnerne ble annonsert på årsmøtet og generalforsamlingen til NSI 24. november. MATRIX gratulerer også Eirini Giannakopoulou og Johanna Olweus ved Oslo universitetssykehus med prisen for artikkelen «A T cell receptor targeting a recurrent driver mutation in FLT3 mediates elimination of primary human acute myeloid leukemia in vivo» som ble publisert i Nature Cancer i oktober 2023. Begge prisvinnerne presenterte sine arbeider på årsmøtet.

Den randomiserte, placebokontrollerte ALICE-studien undersøkte effekten av å behandle pasienter med metastatisk trippel-negativ brystkreft med en kombinasjon av immunsjekkpunkthemmeren atezolizumab og cellegift. Resultatene fra denne studien, ledet av Jon Amund Kyte ved Oslo universitetssykehus (OUS), ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Medicine. Funnene fra ALICE stemmer overens med konseptet at immunsjekkpunkthemmere kan ha synergistisk effekt med utvalgt immunstimulerende kjemoterapi. Les mer om arbeidet her.

Vi gratulerer Andreas Røssevold og resten av ALICE-temaet med prisen!

Norsk Selskap for Immunologi ble etablert i 1982 og er medlem av Scandinavian Society for Immunology. Foreningen arrangerer blant annet møter med både nasjonale og internasjonale foredragsholdere. NSIs forskningspris deles hvert år ut på årsmøtet til et medlem som er førsteforfatter på en fremragende artikkel i immunologi. Oversikt over tidligere prisvinner ligger på foreningens nettsider.

ALICE-teamet ved Oslo universtitetssykehus. Foto: Per Marius Didriksen, OUS.

Learn more >

Bildegalleri

No items found.