matrix / aktuelt /
Nyhet

ACTA Oncologica Nordic Precision Cancer Medicine Symposium 2023

Publisert:
September 22, 2023
Siste endret:
September 22, 2023 22:13
Paneldebatt om DRUP-lignende kliniske studier, sesjon 5. Fra venstre: Kjetil Taskén, Loic Verlingue (MOSTPlus, Frankrike), Åslaug Helland (IMPRESS-Norway), Maeve Lowery (PROGRESS, Irland), Julio Oliveira (POP, Portugal), Hans Gelderblom (DRUP, Nederland), Matthew Krebs (DETERMINE, UK), Kristoffer S. Rohrberg (ProTarget, Danmark), Katriina Jalkanen (FINPROVE, Finland) og Edvard Abel (MEGALiT, Sverige).
Den 17-19. september deltok rundt 260 personer på den første ACTA Oncologica Nordic Precision Cancer Medicine (NPCM) konferansen, som fant sted i Holmenkollen i Oslo. Presisjonsmedisin revolusjonerer kreftbehandlingen gjennom avansert molekylærpresisjonsdiagnostikk, innovative kliniske studier samt stadig flere målrettede legemidler og nye behandlingsalternativer. I løpet av to dager med et tettpakket program, delte til sammen 20 verdensledende foredragsholdere fra Australia, USA og Europa sin kunnskap og holdt spennende og inspirerende presentasjoner om ulike aspekter innen presisjonsonkologi. Programmet bestod av fem sesjoner, hver med tre inviterte foredragsholdere samt to korte presentasjoner valgt ut blant innsendte abstracts, i tillegg til tre keynote-innlegg.

Dette var den første nordiske konferansen innen presisjonsonkologi, men arrangørene planlegger å gjøre dette til et regelmessig arrangement annet hvert år. Denne ACTA Oncologica-konferansen arrangeres i samarbeid med Oslo universitetssykehus og MATRIX og er en av tre ACTA Oncologica konferanser i Norden. Arrangementet hadde bred nasjonal og internasjonal deltakelse, og totalt deltok helsepersonell og akademiske forskere fra til sammen 20 land. Deltakerne kom fra Norge, Finland, Sverige, Danmark, Frankrike, Nederland, Storbritannia, Irland, Spania, Portugal, Italia, Tyskland, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Litauen, Ungarn, Romania, USA og Australia. Norske deltakere kom fra til sammen 15 sykehus, helseforetak og universiteter i tillegg til deltakere fra blant annet Kreftforeningen, Oslo Cancer Cluster og direktoratet for e-helse. Industrien var også bredt representert med nasjonale og internasjonale delegater fra elleve selskaper.

Konferansen ble sparket i gang med en keynote-presentasjonav professor David Thomas fra Garvan Institute of Medical Research i Sydney. Han snakket blant annet om Omico og Australias satsning på presisjonsonkologi. Den andre keynote foredragsholderen var Francesco Pignatti fra EMA, Det europeiske legemiddelbyrået, som snakket om presisjonsmedisin og pan-kreft legemiddelutvikling sett fra et regulatorisk perspektiv. Professor Gordon Mills fra Ohio Health & Science University i USA, ga også en keynote presentasjon om hvordan man kan påvirke adaptive responser hos pasienter med avansert kreft gjennom såkalte SMMART(Serial Measurements of Molecular and Architectural Responses to Therapy) studier.

I løpet av fem sesjoner ble temaer som molekylær presisjonsdiagnostikk, design av kliniske studier innen presisjonsonkologi, helseøkonomi, implementering og retningslinjer med hensyn til presisjonsmedisin innen kreft, skalering av økosystemer for presisjonsmedisin samt en egen sesjon for det voksende økosystemet av DRUP-lignende kliniske studier og europeiske initiativer som PCM4EU og PRIME-ROSE adressert. Denne siste sesjonen inngikk også i den åpne delen av lanseringen av PRIME-ROSE. For mer detaljer om programmet og foredragsholdere, sjekk NPCM-konferansens nettside. I løpet av konferansen var det også en 2-timers postersesjon der 42 postere ble presentert.

Gjennom hele konferansen var det stort engasjement med gode spørsmål fra salen til samtlige foredragsholdere. Det var i tillegg god anledning til mer uformelle diskusjoner og interaksjoner på en sosial samling søndag kveld, 17. september og under konferansemiddagen mandag kveld, 18.september. I løpet av konferansemiddagen ble vinnerne av posterprisene annonsert.

En posterkomité bestående av professor Christophe Le Tourneau fra Institut Curie i Paris, Åsmund Flobak fra St. Olavs Hospital og studielege i IMPRESS-Norway samt Katarina Puco, Oslo universitetssykehus og studielege i IMPRESS-Norway annonserte tre priser. Vinnerne av ACTA Oncologica NPCM2023 posterpriser ble Astrid Medhus fra Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus med posteren «Biomarker guided ADC therapy», Thea Våtsveen fra K.G. Jebsen senter for B-cellekreft ved Universitetet i Oslo med posteren «Targeting protein homeostasis in LTK-positive multiple myeloma by repurposing ALK-inhibitors» og Pilar Ayuda-Durán fra Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus med posteren «Identification of synergizing drug combinations in melanoma-derived cell lines using ex vivo drug sensitivity screening» med henholdsvis første, andre og tredje plass. Vi gratulerer alle tre med utmerket arbeid og fine presentasjoner underpostersesjonen!

Den vitenskapelige organisasjonskomitéen for NPCM2023 bestod av professor Åslaug Helland, professor Kjetil Taskén, professor Hege Russnes og professor Sigbjørn Smeland.

Åslaug Helland er meget fornøyd med at så mange ledende forskere fra hele verden kom til Oslo for å presentere siste nytt fra sin forskning, og hun er også imponert over engasjementet under konferansen. «Jeg er veldig glad for og imponert over alle de gode presentasjonene og diskusjonene. Det er veldig inspirerende, og jeg håper veldig mange kommer tilbake til neste møte», sier Åslaug Helland.
Kjetil Taskén er også meget glad for at dette arrangementet vekket så bred interesse både på foredrags- og deltakersiden, og sier «Jeg satte stor pris på de mange fremragende presentasjonene både under foredrag og på posterne og det levende og interaktive miljøet som ble skapt ved å samle så mange forskere, diagnostikere og klinikere som er interessert i presisjonsmedisin innen kreft».

Nordic Precision Cancer Medicine-konferansen ble muliggjort gjennom et godt samarbeid med og støtte fra ACTA Oncologica, en stiftelse og offisielt tidsskrift for de fem onkologiske foreningene i Norden og Nordisk forening for klinisk fysikk. Tidsskriftet blir en Open Access journal fra 2024, og arbeidet med å sette sammen en spesialutgave med publikasjoner fra denne konferansen starter nå. Vi takker ACTA Oncologica for godt samarbeid og finansiell støtte til konferansen.

Paneldebatt om DRUP-lignende kliniske studier, sesjon 5. Fra venstre: Kjetil Taskén, Loic Verlingue (MOSTPlus, Frankrike), Åslaug Helland (IMPRESS-Norway), Maeve Lowery (PROGRESS, Irland), Julio Oliveira (POP, Portugal), Hans Gelderblom (DRUP, Nederland), Matthew Krebs (DETERMINE, UK), Kristoffer S. Rohrberg (ProTarget, Danmark), Katriina Jalkanen (FINPROVE, Finland) og Edvard Abel (MEGALiT, Sverige).

Learn more >

Bildegalleri

No items found.