matrix / aktuelt /
Nyhet

8 millioner til forskning på persontilpasset immunterapi mot brystkreft

Publisert:
November 14, 2023
Siste endret:
November 14, 2023 12:06
Professor Jon Amund Kyte, OUS.

Kreftforeningen tildelte nylig 220 millioner kroner til nye forskningsprosjekter. Pengene er samlet inn og gitt av det norske folk, og denne rekordstore summen muliggjør nå oppstart av 28 nye kreftforskningsprosjekter. Vi gratulerer Jon Amund Kyte med en tildeling på 8 millioner kroner til et forskningsprosjekt på persontilpasset immunterapi mot brystkreft.

Immunterapi med sjekkpunkthemmere har bidratt til forlenget overlevelse for kreftpasienter som tidligere hadde begrensede alternativer. Behandlingen virker ved å fjerne bremsene på immunforsvaret slik at kroppen selv jobber mot kreftsykdommen. Dessverre er dette som regel lite effektivt ved kreftformer hvor immunforsvaret i liten grad er aktivert før behandlingen starter. Dette gjelder brystkreft, hvor immunterapi kun er aktuelt for færre enn 1 av 10 pasienter med spredning.

Jon Amund Kyte og hans kollegaer har i to kliniske studier, ALICE og ICON, undersøkt om flere kan få nytte av immunterapi når behandlingen kombineres med en type cellegift som kan ha immunaktiverende egenskaper. Den forsker-initierte ALICE- studien viste lovende resultater ved trippel-negativbrystkreft, og i desember 2022 ble studien publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Medicine. ICON-studien viste ingen gevinst ved hormonreseptor-positiv brystkreft, men man observerte effekt hos enkeltpasienter.

Gjennom ALICE og ICON ble det samlet inn store mengder biologisk materiale, og dette kan nå bli brukt for å forstå hvilke pasienter som kan ha nytte av behandlingen og de underliggende mekanismene som er knyttet til både behandlingseffekt og resistens. Prosjektet ledes av Jon Amund Kyte og er et nordisk samarbeid som integrerer moderne analysemetoder og helt unike kliniske data. Målet er at økt forståelse skal muliggjøre mer skreddersydd behandling med immunterapi til fremtidens kreftpasienter.

Professor Jon Amund Kyte, OUS.

Learn more >

Bildegalleri

No items found.